logotyp

Zakup sprz��tu IT oraz system��w zwi��kszaj��cych cyberbezpiecze��stwo Starostwa Powiatowego w Lesznie w ramach projektu pn.: ���Cyfrowy Powiat���

Powiat z dotacją na sprzęt komputerowy

Powiat leszczyński podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 wartego 174 tys. zł projektu doposażenia Starostwa Powiatowego w Lesznie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.