Spółka Strabag kończy budowę ok. 10 km ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Gołanice – Jezierzyce Kościelne – Krzyżowiec – rondo we Włoszakowicach. Ścieżka ma nawierzchnię z masy bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i z kostki betonowej (w granicach miejscowości). Trasa z Gołanic do ronda we Włoszakowicach jest już w całości przejezdna, trwają prace wykończeniowe i porządkowe, uzupełniane są m.in. ubytki w asfalcie przy ściekach.

Oprócz wykonania ścieżki inwestycja zakłada także organizację 8 miejsc przesiadkowych (wiaty i stojaki na rowery) w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, na Krzyżowcu, we Włoszakowicach, Boszkowie -Letnisku, Pawłowicach, Oporowie, a dodatkowo na terenie dworca PKP w Lesznie ustawione zostaną stojaki rowerowe. W ramach projektu zaplanowano także budowę systemu organizacji ruchu, czyli stworzenie aplikacji pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacyjnych w Lesznie i powiecie leszczyńskim.

Na projekt „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Urząd Marszałkowski w Poznaniu przyznał powiatowi leszczyńskiemu 6.723.265,04 zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Koszt inwestycji wynosi ok. 10,2 mln zł.

2019-08-05Galeria zdjęć: