Na przebudowywanej drodze powiatowej Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo ułożona została warstwa ścieralna asfaltu na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś.

Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu zakończyło prace przy przebudowie odcinka Dąbcze – skrzyżowanie z drogą powiatową Leszno – Pawłowice w Nowej Wsi. Po wykonaniu nawierzchni przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna ten odcinek drogi jest całkowicie przejezdny.  

Natomiast na  odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Leszno – Pawłowice w Nowej Wsi do  Kąkolewa trwają prace przy wzmocnieniu krawędzi jezdni, poszerzeniu jej do sześciu metrów i budowie odcinka kanalizacji deszczowej.

2019-11-12Galeria zdjęć: