Przebudową objętych jest 4,2 km drogi od Gołanic (skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Krzycka Małego) do Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Zbarzewa). Jezdnia poszerzona zostanie do sześciu metrów, przebudowane będzie odwodnienie drogowe i wyprofilowane rowy. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz pionowe, oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowania aktywne przejść dla pieszych i montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdów.

Spółka Drogbud Gostyń ułożyła pierwszą warstwę asfaltu na przebudowywanym odcinku w terenie niezabudowanym. Cały czas wykonywane są prace w terenie zabudowanym w Jezierzycach Kościelnych. Obecnie pracownicy wzmacniają krawędzie jezdni, budują zjazdy na posesje, regulują ścieki przykrawężnikowe, odbudowują i oczyszczają istniejące rowy.

Koszt inwestycji, której zakończenie ma nastąpić do 30 listopada br., to 3.152.836 zł. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 250 tys. zł przekaże gmina Włoszakowice.

2020-10-16Galeria zdjęć: