W dniu 11.12.2020 nastąpiło oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej z Gołanic do Jezierzyc Kościelnych.

W ramach inwestycji jezdnia poszerzona została do sześciu metrów, przebudowano odwodnienie drogowe i wyprofilowano rowy. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonane zostało nowe oznakowanie poziome oraz pionowe, oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowania aktywne przejść dla pieszych i montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdów.

Inwestycja samorządu powiatowego kosztowała 3.152.836 zł, połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 250 tys. zł przekazała gmina Włoszakowice.

2020-12-14