Na części przebudowywanej ul. Dworcowej w Krzemieniewie (od strony ronda) wykonane już zostały zasadnicze prace, przebudowano część chodnika na ciąg pieszo – rowerowy i ułożono dwie warstwy asfaltu na jezdni. 

Obecnie prace trwają na odcinku ul. Dworcowej od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w kierunku centrum miejscowości. Spółka frezuje starą nawierzchnię jezdni, ustawia krawężniki, wzmacnia krawędzie jezdni i wykonuje zjazdy na posesje.

2021-06-18Galeria zdjęć: