Najbardziej zniszczony odcinek o długości ok. 1,3 km (od wiaduktu S5 do przepustu drogowego) został przebudowany przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Rozebrano starą nawierzchnię w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonano nową konstrukcję jezdni i ułożono dwie warstwy asfaltu. Pobocza zostały utwardzone destruktem asfaltowym. Roboty za 736 tys. zł w całości zostały sfinansowane z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2021-08-09Galeria zdjęć: