Spółka Drogbud Gostyń sporo przed umownym terminem zakończyła przebudowę drogi powiatowej z Górki Duchownej do Targowiska w gminie Lipno.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę łącznie 1,9 km drogi. Na odcinku ok. 400 mb - od Targowiska w kierunku Górki Duchownej - rozebrana została nawierzchnia w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności. Po zbudowaniu nowej konstrukcji jezdni spółka Drogbud Gostyń ułożyła tam trzy warstwy asfaltu. Na pozostałym przebudowywanym odcinku do torów kolejowych oraz na krótkim odcinku od torów kolejowych w kierunku Górki Duchownej ułożone zostały dwie warstwy asfaltu: wyrównawcza  i ścieralna. Pobocza drogi zostały utwardzone kruszywem.

Ponadto w granicach miejscowości Górka Duchowna zbudowano z kostki betonowej odcinek chodnika o długości 100 mb i szerokości 2,5 m. Od powstałego traktu do chodnika przy przejeździe kolejowym pobocze na odcinku 550 mb zostało utwardzone na szerokości 1,5 m destruktem asfaltowym.

Inwestycja kosztowała ok. 1.588.820 zł, z czego 964.986 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 398.834 zł pochodziło z budżetu powiatu, a 225.000 zł przekazała gmina Lipno.

Facebook Powiat 1

2021-09-13