Trwają początkowe roboty przy przebudowie 2,6 km drogi powiatowej - ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Prace wykonywane są przy pełnym obciążeniu ruchem.

Spółka Strabag przebuduje ok. 2,6 km ul. Mórkowskiej w Wilkowicach, od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 (starą „piątką”). Jezdnia zostanie tam przebudowana i wzmocniona, zbudowane będzie odwodnienie, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych i rowerów oraz zamontowany radar informujący o prędkości jazdy pojazdów.

Ponadto po stronie północnej powstanie ciąg pieszo – rowerowy: od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Krętej (945 mb), a dalej chodnik (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka. Po stronie południowej z kolei zbudowany będzie chodnik (125 mb), od skrzyżowania z ul. Dworcową w kierunku Karolewka. Termin zakończenia prac to 10 listopada 2022 r.

Obecnie spółka wykonuje prace przy korytowaniu konstrukcji ciągu pieszo - rowerowego.

Inwestycja będzie kosztować ok. 6,9 mln zł, z czego 4,7 mln zł to dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

programy rzadowe

2022-04-27Galeria zdjęć: