Obraz

Budowa i przebudowa 3 przejść dla pieszych na terenie powiatu leszczyńskiego –2021 r. (nabór uzupełniający)

Obrazek

Budowa i przebudowa 3 przejść dla pieszych na terenie powiatu leszczyńskiego –2021 r. (nabór uzupełniający)
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 
przejść dla pieszych )

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektów: 2021-2022

Nazwa, wartość inwestycji oraz dofinansowania z wniosku (zł):
  1. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna)” – wartość inwestycji - 132 801,55 zł , wartość dofinansowania -   96 000,00 zł
  2. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P)” - wartość inwestycji – 253.039,84 zł , wartość dofinansowania - 160 000,00 zł
  3. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka )” - wartość inwestycji – 315.370,68 zł , wartość dofinansowania – 160 000,00 zł


Opis projektów:

W ramach projektów planuje się budowę oraz przebudowę przejść dla pieszych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich niechronionych uczestników. W tym celu projektuje się wyznaczenie oraz przebudowę przejść z zastosowaniem specjalnej infrastruktury punktowej dla pieszych wyposażonej w odpowiednie rampy krawężnikowe, system fakturowych oznaczeń nawierzchni oraz elementy nadzoru nad prędkością pojazdów oraz uspokojenia ruchu. W celu zwiększenia widzialności pieszego na przejściu przez kierującego pojazdem, a także w strefie bezpiecznego oczekiwania zaplanowano montaż oświetlenia przejścia dla pieszych. W ramach projektów zaprojektowane zostały elementy nawierzchni o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych na długości drogi hamowania pojazdów. W ramach tego rozwiązania planuje się zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na jezdni przed przejściem dla pieszych skutkujących obniżeniem prędkości pojazdów. W ramach tego rozwiązania planuje się zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na jezdni przed przejściem dla pieszych skutkujących obniżeniem prędkości pojazdów.