AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Obrazek

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice

Obrazek

Zakup sprzętu IT oraz systemów zwiększających cyberbezpieczeństwo Starostwa Powiatowego w Lesznie w ramach projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”

Obrazek

Rydzyna, oficyny zamkowe ( XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego

Obrazek

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4790P w m. Kąkolewo oraz nr 4791P Łoniewo – Osieczna

Obrazek

Budowa i przebudowa 7 przejść dla pieszych na terenie powiatu leszczyńskiego – 2021 r.

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań – Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5

Obrazek

Budowa i przebudowa 3 przejść dla pieszych na terenie powiatu leszczyńskiego – 2021 r. (nabór uzupełniający)

Obrazek

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług


INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

Obrazek

Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo


Obrazek

Budowa Powiatowego Węzła Rowerowego „Święciechowa”- zadanie zakończone w roku 2021

Obrazek

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - zadanie zakończone

Obrazek

Przebudowa drogi pow. nr 4757P na odc. Górka Duchowna – Targowisko - zakończona 2021

Obrazek

Przebudowa drogi pow. nr 4774P w miejscowości Henrykowo - zakończona 2021


Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4792 P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo - zakończona 2021

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna - zakończona 2020

Obrazek

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zadanie zakończone

Obrazek

Grant „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 - zadanie zakończone

Obrazek

Rydzyna, oficyny zamkowe ( XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego

Obrazek

Mój zawód - mój wybór - inwestycja zakończona 2020

Obrazek

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej ścieżki Gołanice-Włoszakowice - zakończona 2020

Obrazek

Rydzyna, oficyny zamkowe ( XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. F. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego - zadanie zakończone

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice ( skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P - zakończona 2020

Obrazek

Zakup 11 laptopów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu - zadanie zakończone

http://www.powiat-leszczynski.pl/images/2017/artykuly/drogi_Wilkowice_2017/resizedimages/DSC08959.JPG

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) - Wilkowice - zakończona 2019

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej 4800 P na odcinku Dąbcze - Nowa wieś - Kąkolewo - inwestycja zakończona 2019

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice - inwestycja zakończona 2018

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno - inwestycja zakończona2018

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej- inwestycja zakończona 2018

http://www.powiat-leszczynski.pl/images/2017/artykuly/drogi_Wilkowice_2017/resizedimages/DSC08959.JPG

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w miejscowości Wilkowice - inwestycja zakończona 2017

http://www.powiat-leszczynski.pl/images/2017/artykuly/drogi_Garzyn_Gorzno_2017/resizedimages/DSC08912.JPG

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi  powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno - inwestycja zakończona 2017

Obrazek

Projekt Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi  S 5 – Nietążkowo - inwestycja zakończona 2018

Obrazek

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług - inwestycja zakończona