Obraz

Budowa i przebudowa 7 przejść dla pieszych na terenie powiatu leszczyńskiego – 2021 r.

Obrazek

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych )
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektów: 2021-2022
Nazwa, wartość inwestycji oraz dofinansowania po przetargu (zł):
  1. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)”  – wartość inwestycji - 81 081,86 zł, wartość dofinasowania ( 80%) - 64 865,00 zł
  2.  „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice” – wartość inwestycji - 71 923,84 zł, wartość dofinasowania ( 80%) – 57 539,00 zł
  3.  „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo”– wartość inwestycji -69 825,14 zł, wartość dofinasowania ( 80%) – 55 860,00zł
  4.  „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa” – wartość inwestycji -67 992,09 zł, wartość dofinasowania ( 80%) – 54 393,00 zł
  5. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna” – wartość inwestycji - 83 445,92 zł, wartość dofinasowania (80%) – 66 756,00 zł
  6.  „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo” – wartość inwestycji - 84 294,36 zł, wartość dofinasowania ( 80%) – 67 435,00 zł
  7. „Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej w 4770P w miejscowości Mórkowo”  – wartość inwestycji - 82 545,13 zł, wartość dofinasowania ( 80%) – 66 036,00 zł


Opis projektów:

W ramach projektów planuje się budowę oraz przebudowę przejść dla pieszych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich niechronionych uczestników. W tym celu projektuje się wyznaczenie oraz przebudowę przejść z zastosowaniem specjalnej infrastruktury punktowej dla pieszych wyposażonej w odpowiednie rampy krawężnikowe, system fakturowych oznaczeń nawierzchni oraz elementy nadzoru nad prędkością pojazdów oraz uspokojenia ruchu. W celu zwiększenia widzialności pieszego na przejściu przez kierującego pojazdem, a także w strefie bezpiecznego oczekiwania zaplanowano montaż oświetlenia przejścia dla pieszych. W ramach projektów zaprojektowane zostały elementy nawierzchni o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych na długości drogi hamowania pojazdów. W ramach tego rozwiązania planuje się zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych na jezdni przed przejściem dla pieszych skutkujących obniżeniem prędkości pojazdów. Dodatkowo w Mórkowie, Rydzynie, Wijewie i Boszkowie ustawione zostaną radary informujące o prędkości ruchu pojazdów.