Obraz

Budowa Powiatowego Węzła Rowerowego „Święciechowa”

Obrazek

Nazwa programu: Dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński

Okres realizacji projektu: 2021

Wartość inwestycji po przetargu (zł): 38 562,01 zł
Wartość dofinansowania  –19 281,00 zł

Opis projektu: 

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu przy nowo powstałej ścieżce rowerowej na terenie powiatu leszczyńskiego (gmina Święciechowa). Powstał pierwszy powiatowy węzeł rowerowy z wiatą ze stojakami rowerowymi, ławkami oraz samoobsługową stacją naprawy rowerów wraz z nasadzeniami. Inwestycja związana była z poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej na terenie powiatu leszczyńskiego oraz sąsiadującego z nim miasta Leszna, a także rozwojem turystyki rowerowej w regionie. Obiekt znajduje się w promieniu trzech istniejących ścieżek rowerowych (Leszno - Maryszewice, Lipno-Wilkowice oraz Gołanice-Święciechowa) połączonych ze sobą w jeden spójny ciąg rowerowy i jest ogólnodostępny dla turystów z regionu leszczyńskiego oraz województwa wielkopolskiego.