Obraz

Grant „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020

Obrazek

Nazwa programu : Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński

Okres realizacji : 01.06.2020 do 30.11.2020 r.

Wartość ogółem (zł): 231 201,00 zł

Dofinansowanie (zł): 208 080,90 zł


OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zasobów kadrowych oraz rzeczowych celem przeciwdziałania epidemii Sars-Cov-2 trzech podmiotów:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro Activ” w Rydzynie.
Rezultaty projektu:
  1. Przyznanie i wypłata dodatków specjalnych poszczególnym pracownikom, mających bezpośredni kontakt z klientami wnioskodawcy w okresie od 01.06 – 30.11.2020 roku, celem zrekompensowania im trudnych warunków pracy w okresie pandemii.
  2. Wyposażenie jednostek w niezbędny sprzęt do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (przegrody ochronne na biurko, oczyszczacze powietrza - ozonator, dozowniki dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe, stacje dezynfekujące).
  3. Poradnictwo specjalistyczne dla pracowników PCPR ma za zadanie wypracowanie mechanizmów radzenia sobie w nowej stresującej sytuacji, obniżenia napięcia spowodowanego pracą w czasie epidemii i podtrzymania motywacji do pracy.