W ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przetargu złożono trzy oferty. Najtańsza – 4.589.011 zł należy do spółki Strabag. Zgodnie z warunkami przetargu przebudowa jezdni (wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni, ułożenie warstw wiążącej oraz ścieralnej z masy asfaltowej) ma nastąpić do 29 czerwca br., przed sezonem wakacyjnym, natomiast pozostały zakres robót - do 28 września br. Komisja przetargowa sprawdza oferty.

Na szacowaną na ok. 5 mln zł inwestycję powiat leszczyński otrzyma do 2,5 mln zł dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Projekt zakłada przebudowę ok. 2,4 km jezdni oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania ulic Wolsztyńskiej (wyjazd w kierunku Brenna) i Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach do początku Boszkowa Letniska. Nowa jezdnia będzie miała 6-6,5 m szerokości, a przebudowywany oraz budowany ciąg pieszo - rowerowy - 2,6 m i zostanie wykonany z kostki betonowej na terenie zabudowanym oraz z asfaltu w terenie niezabudowanym. Projekt przewiduje też przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową drenu odwodniającego drogę oraz kompleksową wymianę oznakowania drogowego. Dodatkowo – dla poprawy bezpieczeństwa - powstanie tzw. aktywne oznakowanie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów, ponadto zamontowany zostanie tzw. radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej.
 

2018-01-26Załączniki: