Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie z końcem lutego podpisał ze spółką Strabag z Pruszkowa umowę na przebudowę drogi z Włoszakowic do Boszkowa Letniska wraz z budową ścieżki rowerowej.

Projekt zakłada przebudowę ok. 2,4 km jezdni oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania ulic Wolsztyńskiej (wyjazd w kierunku Brenna) i Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach do początku Boszkowa Letniska. Zgodnie z warunkami przetargu przebudowa jezdni (wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni, ułożenie warstw wiążącej oraz ścieralnej z masy asfaltowej) ma nastąpić do 29 czerwca br., przed sezonem wakacyjnym, natomiast pozostały zakres robót - do 28 września br.

Inwestycja będzie kosztować 4.589.011 zł, a połowę jej kosztów stanowić będzie dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

2018-03-07