Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie 8 marca br. podpisał umowę na przebudowę drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Wschowa – Wolsztyn do Brenna, która współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Szacunkowy koszt inwestycji wynosił ok. 1,8 mln zł, z czego dotacja wyniesie prawie 1,2 mln zł, czyli ok. 64 proc. kosztów kwalifikowanych.

Najtańsza złożona w przetargu oferta Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic z Leszna wynosi 1.895.812 zł, to ok. 83 tys. zł więcej, niż zapisane zostało w budżecie powiatu leszczyńskiego. Rada Powiatu Leszczyńskiego oraz Rada Gminy Wijewo zdecydowały się dołożyć wspólnie brakującą kwotę.

Do 29 czerwca br. wykonawca przebuduje ok. 2,1 km drogi. Zakres inwestycji obejmuje m.in. roboty ziemne, wykonanie nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników oraz ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieku oraz przebudowę studzienek ściekowych, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy, zagospodarowanie terenów zieleni.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył starosta Jarosław Wawrzyniak, wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński, wicestarosta Robert Kasperczak, kierownik ZDP Marian Kaczmarek oraz prezes Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Wojciech Rajewski.

2018-03-12