Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (dalej Zamawiający) informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez kursy/szkolenia" w ramach projektu "Mój zawód - mój wybór", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta. 

2018-03-26Załączniki: