Spółka Strabag rozpoczęła prace w pasie jezdni drogi powiatowej z Boszkowa Letniska do Włoszakowic. W związku z tym od 18 kwietnia do końca czerwca br. zamknięty będzie odcinek od skrzyżowania z drogą gminną na Grotniki do ul. Zachodniej we Włoszakowicach.

Projekt inwestycji zakłada przebudowę ok. 2,4 km jezdni oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania ulic Wolsztyńskiej (wyjazd w kierunku Brenna) i Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach do początku Boszkowa Letniska. Nowa jezdnia będzie miała 6 m szerokości, a przebudowywany oraz budowany ciąg pieszo-rowerowy - 2,6 m.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek od początku Boszkowa Letniska do ul. Zachodniej we Włoszakowicach, drugi – od ul. Zachodniej do ul. Wolsztyńskiej we Włoszakowicach.

Inwestycja będzie kosztować ok. 4,6 mln zł. Zgodnie z warunkami przetargu przebudowa 2,4 km jezdni (wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni, ułożenie warstw wiążącej oraz ścieralnej z masy asfaltowej) ma nastąpić do 29 czerwca br., przed sezonem wakacyjnym, natomiast pozostały zakres robót, w tym ciąg pieszo - rowerowy z kostki betonowej na terenie zabudowanym oraz z asfaltu w terenie niezabudowanym - do 28 września br. Powiat leszczyński otrzyma z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dotację na połowę kosztów inwestycji.

2018-04-16Galeria zdjęć: