W Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Koordynacji Projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kościańskim. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele lidera - Powiatu Leszczyńskiego jak i partnera projektu - Powiatu Kościańskiego. Omówione zostały kwestie związane z aktualnym stanem realizacji projektu - głównie pod kątem analizy wskaźników zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie oraz kwestie finansowe w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W dalszej części odbyło się spotkanie wyjazdowe przedstawicieli leszczyńskiego Zespołu Koordynacji Projektu na drogę powiatową - od drogi wojewódzkiej 305 do końca odcinka leszczyńskiego, realizowanej w ramach projektu będącego przedmiotem spotkania.

2018-05-30