Władze powiatu leszczyńskiego w  marcu br. podpisały umowę na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego. Samorząd otrzyma ok. 3,3 mln zł dotacji na jego opracowanie i udostępnienie przez internet.

Złożony przez starostwo wniosek o dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przewiduje informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego. W ramach tego projektu zostaną zmodernizowane i zaktualizowane geodezyjne rejestry publiczne i standardowe opracowania kartograficzne gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie. To będzie kolejny etap prowadzonych od lat, bardzo kosztownych prac.

2017-07-06