logotyp

Nadzór nad przebiegiem inwestycji

Spotkanie Zespołu Koordynacji Projektu ws. budowy sieci dróg dla rowerów


30 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu Koordynacji Projektu, którego celem było przedstawienie Partnerom informacji na temat aktualnego stanu realizacji prac na poszczególnych odcinkach oraz omówienie wskaźników, które muszą zostać zrealizowane po zakończeniu inwestycji. Poruszony został również problem dość wolnego tempa prac na terenie gminy Lipno oraz Osiecznej, gdzie pojawił się problem z podłożem na obszarze leśnym. Omówiony został również temat rozliczenia finansowego pomiędzy Partnerami oraz terminy płatności na rzecz Wykonawcy. Po zakończonym spotkaniu, częśc zespołu wyjechała na wizytację przedsięwiecia.

 

 
 
 

2018-06-01