Ścieżka pieszo-rowerowa jest już praktycznie gotowa. Na terenie zabudowanym we Włoszakowicach, od ul. Wolsztyńskiej do ul. Zachodniej, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej. Gotowy jest także odcinek poza terenem zabudowanym, od ul. Zachodniej do Boszkowa Letniska, na którym ułożono już nawierzchnię asfaltową.

Na zamkniętym odcinku drogi, od Boszkowa Letniska do ul. Zachodniej we Włoszakowicach, po poszerzeniu konstrukcji jezdni do 6-6,5 m ułożono pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej. Warstwa ścieralna asfaltu, o ile pozwoli na to pogoda, będzie układana w ciągu najbliższych dni.

Inwestycja będzie kosztować ok. 4,6 mln zł. Powiat leszczyński otrzymał z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dotację na połowę jej kosztów, dofinansowała ją także gmina Włoszakowice.

2018-06-28Galeria zdjęć: