W ramach realizowanego w SOSW w Rydzynie projektu, w czasie ostatnich kilku miesięcy doposażone zostały pracownie: gospodarstwa domowego, pracownia krawiecka i warsztaty szkolne, w których kształcą się uczniowie w zawodzie ogrodnik. Wszystkie zakupione sprzęty wspomagają proces nauczania dualnego zgodnie z podstawą programową i indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczniów.

2018-06-28Galeria zdjęć: