W toku realizacji przez Powiat Leszczyński inwestycji "Budowy sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o łącznej wartości zadania prawie 8,5 mln zł, dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, powstało również sześć zintegrowanych węzłów przesiadkowych dla rowerzystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W skład każdego miejsca przesiadkowego wchodzą: nowe miejsca postojowe dla samochodów, wiaty ze stojakami rowerowymi, dodatkowe stojaki wolnostojące obok wiat oraz energooszczędne oświetlenie.
Zintegrowane miejsca przesiadkowe zlokalizowane zostały w newralgicznych miejscach budowanych ścieżek rowerowych w gminach Lipno (2 sztuki), Osieczna (3 sztuki) i Rydzyna (1 sztuka) przy skrzyżowaniach dróg krajowych, dużych parkingach, miejscach przystanków autobusowych lub obiektach użyteczności publicznej. Ich głównym zadaniem jest umożliwienie bezpiecznej i komfortowej zmiany używanego środka transportu na bardziej ekologiczny i zdrowy sposób przemieszczania.

2018-09-10Galeria zdjęć: