Powiat leszczyński otrzymał ok. 1,1 mln zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na przebudowę drogi powiatowej łączącej Brenno w gminie Wijewo z drogą wojewódzką Wschowa - Wolsztyn.

Inwestycję za ok. 1,9 mln zł wykonała firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Zakres inwestycji obejmował m.in. roboty ziemne, wykonanie nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników oraz ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieku oraz przebudowę studzienek ściekowych, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy, zagospodarowanie terenów zieleni. Wcześniej na zlecenie gminy Wijewo zbudowano kanalizację sanitarną pod częścią przebudowywanej drogi. Gmina sfinansowała również przebudowę części ul. Wczasowej w Brennie, czyli dojazdy nad jezioro i letnisko.

2018-08-27