Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na przebudowę drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Wschowa – Wolsztyn do Brenna w gminie Wijewo. Najniższa cena to prawie 1,9 mln zł, o ok. 84 tys. więcej, niż zaplanowano w budżecie powiatu.

Powiat leszczyński w 2016 r. podpisał umowę o dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Wschowa – Wolsztyn przez większą część Brenna (do ul. Ogrodowej). Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,8 mln zł, z czego dotacja wyniesie prawie 1,2 mln zł, czyli ok. 64 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przetargu oferty złożyły trzy firmy. Najtańsza – Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic z Leszna – wynosi 1.895.812 zł, o ok. 83 tys. zł więcej, niż zapisane zostało w budżecie powiatu leszczyńskiego.

Wybrany wykonawca przebuduje ok. 2,1 km drogi. Zakres inwestycji obejmuje m.in. roboty ziemne, wykonanie nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników oraz ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieku przykrawężnikowego wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych oraz przebudowę studzienek ściekowych, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy, zagospodarowanie terenów zieleni. Zapisany w umowie termin zakończenia prac to 29 czerwca br.

2018-01-26