Ok. 633 tys. stron dokumentów znajdujących się dotąd w powiatowych zasobach geodezyjnych w wersji klasycznej i analogowej zostało przetworzonych do postaci cyfrowej. Cyfryzacja ułatwi obsługę także poprzez świadczenie e-usług. Powiat leszczyński otrzymał ok. 3 mln zł dofinansowania z budżetu UE.

Starostwo Powiatowe w Lesznie zakończyło w miesiącu lipcu realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług”. Całkowita jego wartość wyniosła ok. 4,1 mln zł, z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wynosi ok. 3 mln zł.

Zadanie polegało m.in. na przetworzeniu klasycznych map analogowych do postaci cyfrowej. Ponadto starostwo kupiło sprzęt i oprogramowania systemowe oraz oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Rozwinięte zostały funkcjonujące już w powiatowym geoportalu usługi elektroniczne skierowane do wykonawców prac geodezyjnych, komorników sądowych, rzeczoznawców majątkowych.

- Pracami objęto, w całości lub częściowo, 4 gminy: Osieczna, Krzemieniewo, Lipno i Włoszakowice. Dotyczyły one aż 38 obrębów ewidencyjnych o powierzchni 27.357 hektarów stanowiących 34 proc. powierzchni powiatu leszczyńskiego. Digitalizacji poddanych zostało ok. 633 tys. stron dokumentów – tłumaczy Piotr Mańkowski, geodeta powiatowy. Dodatkowo uzyskano refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2016, kiedy to prace geodezyjo-kartograficzne wykonano na obszarze 45 obrębów ewidencyjnych położonych na terenie 6 gmin.

2018-08-28