Przebudowa drogi powiatowej Mórkowo – Wilkowice znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej naboru Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wyceniona na ok. 5,3 mln zł inwestycja ma być wykonana w 2019 r.

Po ocenie merytorycznej przez komisje konkursową powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego Przebudowa drogi powiatowej w gminie Lipno, na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno – Smyczyna) do Wilkowic (łącznie ok. 3,7 km) znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej, więc otrzyma dofinansowanie w wysokości połowy kosztów projektu szacowanych na 5.335.481 zł. Droga ma zostać poszerzona z 5 - 5,5 m do 6 m, przebudowane będzie odwodnienie i skrzyżowania, powstaną też aktywne oznakowania przejść dla pieszych, nowe przystanki autobusowe, zamontowany będzie radar z tablicą informującą o prędkości pojazdów.

 

2019-01-14