W październiku 2018 r. Urząd Marszałkowski w Poznaniu poinformował władze powiatu leszczyńskiego o możliwości dofinansowania z WRPO 2014-2020 realizacji projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej ścieżki Gołanice-Włoszakowice”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony przez powiat już w 2016 r. i mimo pozytywnej oceny, z braku wystarczającej puli pieniędzy w konkursie, nie został rekomendowany do dofinansowania. LInk do artykułu 2016 r.

Powodem zmian było pojawienie się oszczędności w budżecie konkursu, dlatego Urząd Marszałkowski zwrócił się z pytaniem, czy powiat jest nadal zainteresowany realizacją tego projektu. Po potwierdzeniu ze strony Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Marszałek Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na te inwestycję.

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice - Jezierzyce Kościelne - Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego oraz budową efektywnego energetycznie oświetlenia i przeprowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna. W ramach inwestycji ma powstać ok. 10 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 8 miejsc przesiadkowych, zlokalizowanych w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, na Krzyżowcu, we Włoszakowicach, w Boszkowie Letnisku, w Pawłowicach, w Oporowie, zamontowana zostanie także tablica informacyjna z mapą i stojaki na rowery na dworcu kolejowym w Lesznie.

Wartość projektu – w cenach z 2016 r. – to 7.999.999,94 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE to 6.727.394,78 zł.

2019-01-14