W grudniu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego z Gołanic przez Jezierzyce Kościelne do Włoszakowic. Powiat leszczyński na przyszłoroczną inwestycję otrzyma ok. 6.7 mln zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Umowę o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej podpisali w Poznaniu starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Grzegorz Rusiecki, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha.

2019-01-14