Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił w miesiącu grudniu przetarg na budowę ciągu pieszo – rowerowego z Gołanic przez Jezierzyce Kościelne do Włoszakowic. Wykonawcy mogli składać oferty do 28 grudnia. Cztery firmy złożyły dokumenty, jednak najtańsza z ofert jest o ok. 1,4 mln zł droższa niż zapisana kwota w budżecie

Projekt i kosztorys zostały opracowane w 2016 r., dlatego przy ogłoszeniu przetargu istniała obawa, że po dwóch latach od wyceny wykonawcy złożą oferty znacząco droższe. Tak też się stało. Spośród czterech ofert najtańsza wynosi 9.389.961 zł.

W styczniu władze powiatu podejmą decyzję, czy brakująca kwotę przekazać z budżetu powiatu. Być może inwestycja zostanie także dofinansowana z budżetu gminy Włoszakowice.

2019-01-14