Pierwsze posiedzenie 7.01.2019 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego obfitowało intensywnymi pracami m.in. nad projektami zmian budżetu.

Dyskutowano na temat zwiększenia wydatków z budżetu powiatu na budowę ciągu pieszo – rowerowego Gołanice – Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych. Najtańsza złożona w przetargu oferta jest droższa od wartości projektu o ok. 1,8 mln zł. Zarząd podjął decyzję, by ze względu na wysoką społecznie i komunikacyjnie rangę tej inwestycji oraz chęć wykorzystania przyznanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej rekomendować Radzie Powiatu Leszczyńskiego zwiększenie wydatków na ten cel, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Dzięki budowie 10 km ciągu pieszo – rowerowego Boszkowo zyska wreszcie rowerowe połączenie z Lesznem.

2019-01-14