Rada Powiatu Leszczyńskiego zwiększyła tegoroczny budżet samorządu o ok. 7,2 mln zł. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje drogowe. Na inwestycje powiat wyda w 2019 r. ok. 16,2 mln zł.

Po nowelizacji dochody budżetu powiatu leszczyńskiego w 2019 r. wynoszą 52.885.572 zł, a wydatki – 53.300.453 zł. Deficyt budżetu w kwocie 414.881 zł sfinansowany zostanie z nadwyżki zgromadzonej w latach ubiegłych.

W budżecie powiatu radni uchwalili 5.385.481 zł na przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania Lipno - Smyczyna przez Mórkowo do Wilkowic. Na tę inwestycję samorząd otrzyma 50 proc. dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie będzie uzupełnieniem zbudowanej w latach 2017-2018 ścieżki rowerowej Lipno – Mórkowo - Wilkowice. W pierwszej kolejności, dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, powstała więc droga rowerowa, w drugim etapie – przy wsparciu z budżetu państwa – zostanie przebudowana droga.

Ponadto radni zwiększyli o 1.840.000 zł wydatki na projekt „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej ścieżki Gołanice-Włoszakowice”. Na tę inwestycję Urząd Marszałkowski w Poznaniu przyznał powiatowi leszczyńskiemu 6.727.394,78 zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dzięki zwiększeniu budżetu możliwe będzie rozstrzygniecie przetargu i podpisanie umowy ze spółką Strabag, która za 9,389.961 zł wykona prace do końca września br.

2019-01-14