25 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie podpisana została umowa z firmą Strabag SP. z o.o.. W ramach projektu w powiecie leszczyńskim powstanie około 11 kilometrów ścieżek wraz z miejscami postojowymi. Ścieżki będą miały nawierzchnię z masy bitumicznej i kostki betonowej oraz w całości będą zlokalizowane po jednej stronie drogi. Inwestycja pomyślana jest jako poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę oddzielnego ciągu poza jezdnią. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie emisji spalin do atmosfery poprzez propagowanie jazdy rowerami. W tym celu zaplanowano budowę ośmiu punktów przesiadkowych w powiecie leszczyńskim i dziewiątego na dworcu kolejowym w Lesznie, w których można będzie zostawić auto i przesiąść się na rower bądź inny środek komunikacji. Będą tam m.in. utwardzone miejsca postojowe i wiaty dla rowerów. W każdym z punktów będą też tablice informacyjne i mapa sieci ścieżek rowerowych w Lesznie i powiecie. Prace drogowe potrwają do końca września br.

2019-01-28