Spółka Strabag wybuduje ok. 10 km ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Gołanice – Jezierzyce Kościelne – Krzyżowiec – rondo we Włoszakowicach. Ścieżka będzie miała nawierzchnię z masy bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i z kostki betonowej (Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice) i w całości będą zlokalizowane po prawej stronie drogi (jadąc od strony Leszna).

Brygady drogowe prowadzą prace na czterech odcinkach drogi powiatowej. Trwa układanie drenów, ściąganie humusu i wykonywanie koryta pod ścieżkę oraz rozbiórka chodnika w Jezierzycach Kościelnych.

Na projekt „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Urząd Marszałkowski w Poznaniu przyznał powiatowi leszczyńskiemu 6.727.394,78 zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

2019-03-04Galeria zdjęć: