Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie 5 kwietnia 2019 r. podpisał umowę ze spółką Drogbud Gostyń na przebudowę drogi powiatowej Mórkowo – Wilkowice. W ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przetargu złożono sześć ofert. Najniższą cenę - 4.737.916 zł - zaproponowała spółka z Gostynia.

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ok. 3,7 km drogi powiatowej, od skrzyżowania drogi Lipno – Smyczyna w Mórkowie do Wilkowic. Roboty budowlane obejmować będą swym zakresem wzmocnienie istniejącej krawędzi jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 metrów, budowę chodników, przebudowę istniejącego odwodnienia, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych. Zamontowane zostaną także aktywnie oznakowane przejścia dla pieszych, radar z tablicą informującą o prędkości ruchu pojazdu oraz perony wzdłuż przystanków autobusowych w obu miejscowościach.

Przebudowa drogi Mórkowo – Wilkowice znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej ubiegłorocznego naboru Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i miała otrzymać dotację w wysokości połowy kosztów inwestycji. Z początkiem 2019 r. utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych, który ma obecnie dofinansowywać inwestycje drogowe samorządów.

 

2019-04-09