W ramach inwestycji przebudowanych zostanie ok. 3,7 km drogi powiatowej, od skrzyżowania drogi Lipno – Smyczyna w Mórkowie do Wilkowic. Roboty budowlane obejmować będą swym zakresem wzmocnienie istniejącej krawędzi jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 metrów, budowę chodników, przebudowę istniejącego odwodnienia, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych. Zamontowane zostaną także aktywnie oznakowane przejścia dla pieszych, radar z tablicą informującą o prędkości ruchu pojazdu oraz perony wzdłuż przystanków autobusowych w obu miejscowościach.

Spółka Drogbud Gostyń rozpoczęła prace od strony Wilkowic i wykonuje je w kierunku Mórkowa. Obecnie trwa wzmacnianie krawędzi jezdni po lewej stronie wraz z poziomowaniem podbudowy pod ściek. W dalszej kolejności nastąpi odbudowa rowów po stronie prawej.

2019-04-12Galeria zdjęć: