Spółka Strabag wybuduje ok. 10 km ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Gołanice – Jezierzyce Kościelne – Krzyżowiec – rondo we Włoszakowicach. Ścieżka będzie miała nawierzchnię z masy bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i z kostki betonowej (Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice) i w całości będzie zlokalizowana po prawej stronie drogi (jadąc od strony Leszna).

Brygady drogowe prowadzą prace na kilku odcinkach drogi powiatowej, część prac już została w całości wykonana, głównie w Jezierzycach Kościelnych, gdzie ułożono już ok. 700 mb nawierzchni ścieżki o szerokości 2,5 m z kostki betonowej.

Aktualnie na odcinku Gołanice – Jezierzyce Kościelne wykonywana jest podbudowa pod kostkę betonową. W środku Jezierzyc Kościelnych trwa wytyczanie śladu ścieżki, a przy wyjeździe w kierunku Włoszakowic – trwa budowa jej nawierzchni. Natomiast we Włoszakowicach (od wjazdu od strony Leszna) układane są krawężniki. Prace będą sukcesywnie postępować w kierunku ronda.

2019-05-09Galeria zdjęć: