Na trzyletni projekt „Mój zawód - mój wybór” SOSW Rydzyna otrzymał ok. 520 tys. zł dotacji z unijnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów SOSW Rydzyna poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w ośrodku oraz zorganizowanie staży zawodowych u pracodawców. Dzięki temu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli lepszy start na rynku pracy.

SOSW współpracuje z lokalnymi firmami, w których uczniowie odbywają praktyki - spółką Euroline z Leszna (w zawodzie krawiec), Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie (ogrodnik), Zamkiem SIMP w Rydzynie (technik turystyki wiejskiej i kucharz) i spółką Lespin w Lesznie (krawiec i ogrodnik).

W zakończonym roku szkolnym SOSW zorganizował dla uczniów w ramach projektu także kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: florystyki i bukieciarstwa w Galerii kwiatów Zuza w Lesznie, baristy, carvingu i kelnera w Zamku SIMP w Rydzynie, kasy fiskalnej z elementami sprzedaży w Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Kielce. Kursanci uzyskali certyfikaty i zwiększyli swoje szanse na rynku pracy nabywając nowe umiejętności.

Projekt „Mój zawód – mój wybór” potrwa do końca roku szkolnego 2019/2020.

 

 

2019-07-02Galeria zdjęć: