Powiat leszczyński otrzyma do ok. 2,8 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo samorząd powiatu leszczyńskiego złożył już w ub.r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Projekt uzyskał pozytywną ocenę, ale znalazł się na liście rezerwowej, co nie gwarantowało dofinansowania 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji i otrzymania dotacji w kwocie do 2.762.389 zł.

W związku z tym powiat w nowym naborze – już w ramach utworzonego w 2019 r. Funduszu Dróg Samorządowych – ponowił wniosek, tym razem zabiegając o 60 proc. dotację, czyli kwotę 3.314.867 zł. Zanim komisja oceni ten wniosek wojewoda wielkopolski zatwierdził zmianę listy rankingowej wniosków z ubiegłorocznego naboru, na której projekt powiatu leszczyńskiego awansował na miejsce na liście podstawowej, gwarantujące otrzymanie dotacji w kwocie do ok. 2,8 mln zł.

Projekt zakłada przebudowę ok. 3,8 km drogi powiatowej w gminie Rydzyna, od kościoła w Dąbczu przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna. W najbliższych dniach Zarząd Powiatu Leszczyńskiego podejmie decyzję o terminie ogłoszenia przetargu. Inwestycję dofinansuje gmina Rydzyna.

2019-05-31