Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna w przyszłym tygodniu rozpocznie przebudowę drogi powiatowej Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo. W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie umowę z prezesem Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Wojciechem Rajewskim podpisał kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Marian Kaczmarek. W spotkaniu na temat organizacji prac w ramach przebudowy drogi uczestniczyli starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Grzegorz Rusiecki, skarbnik powiatu Marcin Wydmuch oraz burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Kornel Malcherek. Samorząd gminny przekaże na ten cel 350 tys. zł. Inwestycja zostanie dofinansowana także w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

2019-07-18