Od 20 sierpnia do 10 września br. zamknięta będzie część drogi powiatowej w Dąbczu i w Nowej Wsi. W tym czasie przebudowana zostanie jezdnia na tym odcinku.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna zgodnie z umową z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie przebuduje za 5 074 573 zł do końca października br. drogę Dąbcze (od kościoła) przez Nową Wieś do Kąkolewa. Pracownicy rozpoczęli prace od strony Dąbcza.

W związku z przebudową od dnia 20 sierpnia do 10 września br. nastąpi całkowite zamknięcie drogi Dąbcze - Nowa Wieś na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną przed posesją nr 66 w Dąbczu do posesji nr 20 a w Nowej Wsi, przed skrzyżowaniem z drogą powiatową Leszno – Pawłowice. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zalecany objazd wyznaczył przez Dąbcze – Leszno - Nową Wieś oraz Dąbcze – Tworzanice – Robczysko – Pawłowice - Nową Wieś.

 

2019-08-20