Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic kończy pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej w Dąbczu i w Nowej Wsi.

Do 10 września br. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna zadeklarowało wykonanie robót drogowych, dla których zamknięta została droga powiatowa Dąbcze - Nowa Wieś, na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną przed posesją nr 66 w Dąbczu do posesji nr 20 a w Nowej Wsi, przed skrzyżowaniem z drogą powiatową Leszno – Pawłowice. To pierwszy etap przebudowy ok. 3,8 km drogi powiatowej w gminie Rydzyna, od kościoła w Dąbczu przez Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna w Kąkolewie.

Roboty polegają na wzmocnieniu istniejącej krawędzi jezdni i jej poszerzeniu do sześciu metrów, przebudowie istniejących chodników, regulacji studni wpustowych kanalizacji deszczowej oraz oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów drogowych. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa przebudowane będą wyniesione przejścia dla pieszych oraz zamontowany zostanie radar z tablicą informujący o prędkości ruchu pojazdu.

Inwestycja powiatowa ma zakończyć się w październiku br. i będzie kosztować ok. 5,1 mln zł. Połowę kosztów stanowić będzie dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

2019-09-06Galeria zdjęć: