Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna ma za miesiąc zakończyć przebudowę drogi powiatowej w Dąbczu i w Nowej Wsi.

Firma po zamknięciu dla ruchu drogi powiatowej Dąbcze - Nowa Wieś (potrwa do 11 października br.) i Nowa Wieś - Kąkolewo (potrwa do końca października)  wzmacnia kolejne odcinki krawędzi jezdni, poszerza ją do sześciu metrów, przebudowuje chodniki, reguluje studnie wpustowe kanalizacji deszczowej oraz oczyszcza i profiluje rowy drogowe.

Przebudowa ok. 3,8 km drogi ma zakończyć się w październiku br. i będzie kosztować ok. 5,1 mln zł. Połowę kosztów stanowić będzie dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

2019-09-30Galeria zdjęć: