Do 30 sierpnia 2020 r. przebudowana ma zostać droga powiatowa nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w Lipnie do wiaduktu w Smyczynie. W ogłoszonym dziś przetargu Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie czeka na oferty do 15 października br.

Powiat leszczyński otrzyma do 3,3 mln zł dotacji (60 proc. kosztów) z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w Lipnie aż do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 w Smyczynie. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg, w którym do 15 października br. do godz. 10:00 czeka na oferty wykonawców.

W ramach inwestycji, której termin realizacji to 30 sierpnia 20120 r. przebudowanych zostanie ok. 2,6 km drogi – głównie ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie - oraz zbudowany odcinek ok. 650 mb ciągu pieszo-rowerowego, od skrzyżowania w kierunku Wilkowic do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 w Smyczynie.

Roboty budowlane obejmować będą m.in. wzmocnienie krawędzi jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę i regulację istniejących studni wpustowych i kanalizacji deszczowych oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych. Ponadto w celu wzrostu bezpieczeństwa wykonane zostanie oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowania aktywne przejść dla pieszych, a także zamontowane będą radary z tablicą informującą o prędkości pojazdu.

2019-10-01