W styczniu 2016 roku zostało podpisane przez Powiat Leszczyński, Powiat Kościański, Gminę Śmigiel, Gminę Włoszakowice i Gminę Wijewo porozumienie intencyjne zobowiązujące partnerów porozumienia do podejmowania działań, których celem będzie realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 Nietążkowo” (nazwa ulegała modyfikacją i ostatecznie została przyjęta uchwałą z dnia 30 marca 2017 r.). Celem podjętej współpracy była możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, poddziałanie 5.2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)

Oficjalne podpisanie porozumienia intencyjnego nastąpiło w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

2017-07-10