Zarząd Powiatu Leszczyńskiego opracował projekt budżetu samorządu na 2017 r, w którym na wydatki zaplanował około 46 mln zł. kwota została znacznie zwiększona w porównaniu z rokiem 2016 ponieważ Powiat leszczyński zaplanował m.in. rozpoczęcie w 2017 r. dwuletniej budowy i przebudowy drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Wschowa – Wolsztyn przez Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice, Bukówiec Górny do węzła Nietążkowo na budowanej drodze ekspresowej S5. Największa w historii powiatu inwestycja stanie się faktem, jeśli na wart 49 mln zł projekt przyznana zostanie dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rada Powiatu Leszczyńskiego w grudniu 2016 r. jednomyślnie uchwaliła budżet powiatu na 2017 r., w którym na inwestycje samorząd przeznaczy ok. 14,3 mln zł.

http://www.bip.powiat-leszczynski.pl

2017-07-12