Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał maksymalnie 1.019.991 zł (85 proc. wydatków kwalifikowanych) dotacji na wart 1.199.990 zł projekt. Umowa o dofinansowanie została podpisana korespondencyjnie przez starostę Jarosława Wawrzyniaka, wicestarostę Macieja Wiśniewskiego przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Wydmucha oraz Paulę Nowaczyńską, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  

Projekt zakłada w zakresie prac geodezyjnych modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie inicjalnych baz danych 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej Rydzyna - obszar wiejski. Obejmuje także zakup licencji na rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dzięki nowej usłudze elektronicznej czas wykonywania pracy geodezyjnej ulegnie skróceniu o około cztery dni robocze. Uruchomiona zostanie także elektroniczna usługa w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapewniającej przeprowadzenie narady koordynacyjnej w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Realizacja projektu ma potrwać do końca czerwca 2022 r.

2020-04-27