Na początku kwietnia br. powiat leszczyński złożył wniosek o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Maksymalna kwota grantu w ramach programu „Zdalna Szkoła" dla powiatu leszczyńskiego wynosiła 45 tys. zł.  Zakupiono 11 laptopów z oprogramowaniem oraz modemami, starterami i doładowaniami zapewniającymi dostęp do internetu. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez prowadzone przez powiat leszczyński SOSW w Rydzynie i ZSS w Górznie trafią do uczniów, którzy nie posiadają  sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Zapewnienie uczniom korzystanie z internetu umożliwi im pracę zdalną z nauczycielem w procesie e-learningu. Po przywróceniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach sprzęt będzie służył uczniom i nauczycielom w codziennej nauce w placówkach oraz w czasie dłuższej nieobecności w szkole ucznia lub nauczyciela.

2020-04-16